Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đặng Thai Mai

c2dangthaimai.tc@gmail.com